top of page
< Back

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia

USŁUGI FIRMY ARCHEO-ARTIS

Nadzory i badania archeologiczne na terenie województwa łódzkiego

IMG_20191029_113427.jpg
IMG_20191017_085924.jpg
DSC00959.jpg

NADZORY
- BUDOWA DOMÓW JEDNORODZINNYCH

NADZORY 
- BUDOWY INWESTYCYJNE

ARCHEOLOGICZNE BADANIA SONDAŻOWE

Nadzory archeologiczne

Kiedy konieczny jest archeolog przy budowie domu?

Wszystko zależy od umiejscowienia działki, na której chcemy budować dom. Jeśli znajduje się ona w niedalekiej odległości od stanowiska archeologicznego, będąc jednocześnie pod ochroną konserwatora zabytków, to Wojewódzki Konserwator Zabytków może zarządzić wykonanie badań archeologicznych lub konieczność nadzoru archeologicznego przy budowie domu.

Zadaniem archeologa w trakcie nadzoru archeologicznego na budowie jest obserwowanie prac ziemnych na danym terenie, m.in. sporządzenie niezbędnej dokumentacji fotograficznej, opisowej oraz stosownego sprawozdania z przeprowadzonych prac. Celem przeprowadzonego nadzoru jest ewentualne rozpoznanie oraz zabezpieczenie zabytku archeologicznego. Zazwyczaj jednak okazuje się, że na danym terenie nie występują zabytki, a prace nad budową domu mogą być bez przeszkód kontynuowane.


Ile kosztuje nadzór archeologiczny?

Kontrolowanie i prowadzenie dokumentacji przez archeologa wyceniane jest zazwyczaj adekwatnie do powierzchni obszaru objętego nadzorem. Pod uwagę brane są również takie czynniki, jak rodzaj obiektów występujących na pobliskich stanowiskach archeologicznych czy czas trwania prac ziemnych.


Nadzór archeologiczny obejmuje jedynie te prace budowlane, które powiązane są z działaniami w ziemi, jest to między innymi wykop pod fundamenty czy kanalizację.

Koszt nadzoru archeologicznego nie jest zależny od łącznej powierzchni działki, lecz jedynie tego fragmentu, na którym ma powstać dom i planowane są prace ziemne. 

bottom of page