top of page
31531705_10216891774513131_4426265090483

ARCHEOLOG

Aleksandra Piasta - magister archeologii, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jestem pasjonatką historii starożytnej i rysownikiem zabytków archeologicznych. Prowadzę nadzory i badania archeologiczne na terenie województwa łódzkiego.

Zapraszam do współpracy!

BADANIA ARCHEOLOGICZNE

Zasadniczo wyróżnić można cztery rodzaje archeologicznych badań wykopaliskowych:


1. Stacjonarne badania systematyczne


Badania o pełnym zakresie dokumentacyjno-analitycznym, uwzględniającym interdyscyplinarność archeologii. Badania takie prowadzone są w sytuacji braku bezpośredniego zagrożenia stanowiska zniszczeniem, a zatem wówczas, gdy tempo prac wykopaliskowych dyktowane jest wyłącznie wolą kierownika badań.

2. Badania wyprzedzające

Podejmowane są w przypadku stanowisk znajdujących się na terenie, na którym zaplanowano inwestycję budowlaną lub inny rodzaj zmiany sposobu użytkowania terenu, również grożący zniszczeniem stanowiska. W takich sytuacjach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, inwestor ma obowiązek przeprowadzenia badań, co daje możliwość w miarę dokładnego zaplanowania i przeprowadzenia badań. Tempo prac jest uzależnione od planowanej inwestycji.


3. Badania ratownicze


Podejmowane są w stosunku do stanowisk zagrożonych zniszczeniem w bezpośredniej przyszłości z przyczyn, których nie dało się wcześniej z całą pewnością przewidzieć. Tempo prac podyktowane jest wówczas koniecznością wyprzedzenia momentu zniszczenia stanowiska z przyczyn naturalnych (np. erozji) lub antropogenicznych (np. rabunkowa eksploracja stanowiska przez poszukiwaczy skarbów).


4. Badania interwencyjne


Badania podejmowane w sposób doraźny i niezaplanowany w związku z niespodziewanym odkryciem zabytków archeologicznych, np. podczas realizacji inwestycji i w sytuacji braku możliwości wstrzymania jej na czas dłuższy.

IMG_20200307_104607.jpg
IMG_20180606_173211.jpg

BADANIA RATOWNICZE

OPRACOWANIE ZABYTKÓW

bottom of page