Snapchat-333712493.jpg

ARCHEO-ARTIS

Usługi archeologiczne

 
31531705_10216891774513131_4426265090483

ARCHEOLOG

Aleksandra Piasta - magister archeologii, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jestem pasjonatką historii starożytnej i rysownikiem zabytków archeologicznych. Prowadzę nadzory i badania archeologiczne na terenie województwa łódzkiego.

Zapraszam do współpracy!

 

USŁUGI FIRMY ARCHEO-ARTIS

Nadzory i badania archeologiczne na terenie województwa łódzkiego

IMG_20191029_113427.jpg
IMG_20191017_085924.jpg
DSC00959.jpg

NADZORY
- BUDOWA DOMÓW JEDNORODZINNYCH

NADZORY 
- BUDOWY INWESTYCYJNE

ARCHEOLOGICZNE BADANIA SONDAŻOWE

 

Nadzory archeologiczne

Kiedy konieczny jest archeolog przy budowie domu?

Wszystko zależy od umiejscowienia działki, na której chcemy budować dom. Jeśli znajduje się ona w niedalekiej odległości od stanowiska archeologicznego, będąc jednocześnie pod ochroną konserwatora zabytków, to Wojewódzki Konserwator Zabytków może zarządzić wykonanie badań archeologicznych lub konieczność nadzoru archeologicznego przy budowie domu.

Zadaniem archeologa w trakcie nadzoru archeologicznego na budowie jest obserwowanie prac ziemnych na danym terenie, m.in. sporządzenie niezbędnej dokumentacji fotograficznej, opisowej oraz stosownego sprawozdania z przeprowadzonych prac. Celem przeprowadzonego nadzoru jest ewentualne rozpoznanie oraz zabezpieczenie zabytku archeologicznego. Zazwyczaj jednak okazuje się, że na danym terenie nie występują zabytki, a prace nad budową domu mogą być bez przeszkód kontynuowane.


Ile kosztuje nadzór archeologiczny?

Kontrolowanie i prowadzenie dokumentacji przez archeologa wyceniane jest zazwyczaj adekwatnie do powierzchni obszaru objętego nadzorem. Pod uwagę brane są również takie czynniki, jak rodzaj obiektów występujących na pobliskich stanowiskach archeologicznych czy czas trwania prac ziemnych.


Nadzór archeologiczny obejmuje jedynie te prace budowlane, które powiązane są z działaniami w ziemi, jest to między innymi wykop pod fundamenty czy kanalizację.

Koszt nadzoru archeologicznego nie jest zależny od łącznej powierzchni działki, lecz jedynie tego fragmentu, na którym ma powstać dom i planowane są prace ziemne. 

 

BADANIA ARCHEOLOGICZNE

Zasadniczo wyróżnić można cztery rodzaje archeologicznych badań wykopaliskowych:


1. Stacjonarne badania systematyczne


Badania o pełnym zakresie dokumentacyjno-analitycznym, uwzględniającym interdyscyplinarność archeologii. Badania takie prowadzone są w sytuacji braku bezpośredniego zagrożenia stanowiska zniszczeniem, a zatem wówczas, gdy tempo prac wykopaliskowych dyktowane jest wyłącznie wolą kierownika badań.

2. Badania wyprzedzające

Podejmowane są w przypadku stanowisk znajdujących się na terenie, na którym zaplanowano inwestycję budowlaną lub inny rodzaj zmiany sposobu użytkowania terenu, również grożący zniszczeniem stanowiska. W takich sytuacjach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, inwestor ma obowiązek przeprowadzenia badań, co daje możliwość w miarę dokładnego zaplanowania i przeprowadzenia badań. Tempo prac jest uzależnione od planowanej inwestycji.


3. Badania ratownicze


Podejmowane są w stosunku do stanowisk zagrożonych zniszczeniem w bezpośredniej przyszłości z przyczyn, których nie dało się wcześniej z całą pewnością przewidzieć. Tempo prac podyktowane jest wówczas koniecznością wyprzedzenia momentu zniszczenia stanowiska z przyczyn naturalnych (np. erozji) lub antropogenicznych (np. rabunkowa eksploracja stanowiska przez poszukiwaczy skarbów).


4. Badania interwencyjne


Badania podejmowane w sposób doraźny i niezaplanowany w związku z niespodziewanym odkryciem zabytków archeologicznych, np. podczas realizacji inwestycji i w sytuacji braku możliwości wstrzymania jej na czas dłuższy.

 
IMG_20200307_104607.jpg
IMG_20180606_173211.jpg

BADANIA RATOWNICZE

OPRACOWANIE ZABYTKÓW

 

GALERIA

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
 

GODZINY OTWARCIA

Telefonicznie

Poniedziałek - piątek: 9:00 — 18:00

Mailowo

24/7 

45226_10201864234954034_276703933_n.jpg
 
 
DSC01605.JPG

UZYSKAJ WYCENĘ

Gwarancja uczciwych cen

Proszę w formularzu wpisać przewidziany rodzaj badań (np. nadzór), orientacyjną powierzchnię planowanych wykopów oraz czas przeznaczony na roboty ziemne. Na podstawie tych danych postaram się jak najszybciej wycenić koszt badań archeologicznych. 
Cena nadzoru archeologicznego przy budowie domu jednorodzinnego waha się od 1000 do 1500 zł w zależności od tempa prac (jeżeli roboty ziemne zamkną się w 1-3 dniach z rzędu cena wyniesie 1000 zł). 

Przy inwestycjach długoterminowych (np. przy remontach dróg, budowie kanalizacji etc.) cena uzgadniana jest indywidualnie, zwykle ustalamy wynagrodzenie miesięczne za obsługę archeologiczną.

Dziękujemy za przesłanie!

 

KONTAKT

Kurowice, ul. Słoneczna 30

95-006 Brójce


NIP 7282630424

REGON 387620582

508143569

IMG_20170909_104224.jpg
 

REFERENCJE

Kliknij, aby otworzyć

FUNDACJA OCHRONY ZABYTKÓW

UAM POZNAŃ